Als we uitstappen en geloven wat er in de Bijbel staat, dan gaat ons leven lijken op dat van de eerste discipelen in Handelingen. Mensen moeten opnieuw geboren worden door bekering, doop in water en de Heilige Geest. We moeten discipelen van Jezus zijn die het volle evangelie weer prediken – hetzelfde evangelie als Petrus predikte toen de eerste kerk ontstond.