Doop in de Heilige Geest2017-01-24T10:54:22+00:00

Doop in de Heilige Geest

Eén van de laatste dingen die Jezus zei tegen zijn discipelen was:

Tijdens één van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: “Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft”, zei Hij. “Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.”

Dit deden de discipelen. Ze brachten een aantal dagen samen door in gebed, totdat deze bijzondere gebeurtenis plaatsvond:

In eens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.

Hierdoor ontvingen de discipelen kracht en moed. Op diezelfde dag breidde het aantal leerlingen zich uit van 120 tot 3000! Dit was het begin van de gemeente van Jezus Christus. Deze dag zou de loop van de geschiedenis voorgoed veranderen.

We lezen vervolgens dat iedereen die tot geloof komt niet alleen wordt gedoopt in water, maar hun wordt ook de handen opgelegd zodat ze ook de Heilige Geest ontvangen. Als teken dat dit heeft plaatsgevonden, zien we dat de gelovigen in ‘vreemde talen’ gaan spreken. Dit wordt ook wel ‘in tongen spreken’ of ‘klanktaal’ genoemd. Ook Jezus zelf spreekt hiervan in het laatste hoofdstuk van Markus. Hij zegt daar dat degene die tot geloof zijn gekomen, onder andere herkenbaar zijn aan het teken dat ze in vreemde talen spreken. Het spreken in vreemde talen dient niet alleen als teken, maar het is ook een middel om je geloof op te bouwen. Je bid dan, zonder te weten wat je bid. De Geest in je bid dan namens jou tot de Vader.

Het ontvangen van de Heilige Geest wordt door Paulus ook wel een ‘onderpand’ genoemd, voor wat er nog aankomt (Efeze 1:14). Een soort borg of garantie dus, voor datgene wat ons beloofd is.

Torben gaat uitgebreid in op de doop met de Heilige Geest, in les 11 van The Pioneer School.