God wil graag dat we hem kennen. Hem kennen zorgt ervoor dat je anders gaat leven. Je hart verandert, zodat je niet langer slechte dingen wil doen, maar je het goede wilt voor alle mensen om je heen. God is niet ver weg van ons allemaal. Alleen staan onze zonden staan tussen Hem en ons in. Hier moeten we vrij van worden. De Bijbel noemt dit ‘opnieuw geboren worden’. Hieronder geven we het beknopt weer wat daarvoor nodig is.

Hoe word ik opnieuw geboren?

1. Bekering

Keer je af van je zonden. Vraag God om vergeving

Bekeer je

God wacht op deze stap. Elk mens moet zich ervan bewust worden dat hij of zij schuldig staat tegenover God. Wij moeten besluiten om ons af te keren van alles wat slecht is in ons leven en God om vergeving vragen.

Meer hierover

2. Doop in water

Je oude leven afleggen en een nieuw leven beginnen

Laat je dopen

In de doop wordt je begraven, zoals Jezus begraven werd na zijn dood. Je staat uit het water op, zoals Jezus opstond uit het graf.

Meer hierover

 

3. Heilige Geest ontvangen

Geeft je de kracht om Jezus voor altijd te volgen.

Gods' Geest in jou

God geeft ons zijn Geest. Deze Heilige Geest geeft ons bovennatuurlijke gaven en kracht om Jezus te blijven volgen.

Meer hierover

 

 

Jezus volgen

volgen4

 

Nadat je opnieuw geboren bent, begint je leven met Jezus. Je gaat Hem volgen en in zijn voetsporen treden. Jezus wil graag dat zijn volgelingen dezelfde dingen doen als Hij deed toen Hij op aarde rondliep.

In Johannes hoofdstuk 14 zegt Jezus: “Iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen. Want Ik ga naar de Vader en alles wat jullie aan de Vader vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik doen.

Wat deed Jezus allemaal?

  • Hij onderwees mensen hoe te leven (Mattheus 5)
  • Hij genas zieken (Lukas 5)
  • Hij stuurde demonen weg uit mensen (Lukas 4)
  • Hij maakte doden weer levend (Johannes 11)
  • Hij gaf een menigte te eten m.b.v. enkele broden (Johannes 6)
  • Hij gaf zijn leven voor de mensen van wie Hij hield (Markus 15)
  • En nog veel meer..