Over De Laatste Reformatie

Wat is De Laatste Reformatie?

De Laatste Reformatie (Engels: The Last Reformation) is een nieuwe beweging, begonnen in 2011 en die nu in een snel tempo over de wereld gaat. Vooral in Nederland slaat de boodschap enorm aan.

Het gaat erom dat we weer gaan zien wat we lezen in het boek Handelingen. We geloven dat wat we daar lezen ook voor vandaag is en dat we een vergelijkbaar leven behoren te leven als de eerste gelovigen. Daarvoor is een reformatie van de kerk noodzakelijk, want de meeste kerken staan erg ver weg van de realiteit van Handelingen.

De huidige Protestante kerk lijkt in zoveel opzichten op de Rooms Katholieke Kerk en zo weinig op wat we lezen in de Bijbel en met name het boek Handelingen. Daarom hebben we een reformatie nodig die zoveel dieper gaat dan de reformatie waar Martin Luther en anderen mee kwamen. We hebben het over een reformatie die gaat over doctrines, de Heilige Geest en het kerksysteem. Waarom doen we kerk op deze manier?

Torben Søndergaard begon
de beweging in 2011.
Klik hier voor zijn verhaal.

Hoe begon het?

De oprichter van de beweging, Torben Søndergaard en zijn familie, zijn al twaalf jaar bezig met het stichten van kerken in verschillende steden. Maar God leidde hen door een woestijnperiode heen waardoor ze alles zijn kwijtgeraakt. Daar, in die woestijn, begonnen ze vragen te stellen over de kerk en waarom de dingen die we vandaag de dag doen zo anders zijn dan wat we lezen in Handelingen. Ze waren in die periode geen onderdeel meer van een kerk en daardoor zagen ze de kerk van buitenaf. Ze zagen dat wat ze eerder hadden gedaan en dat wat velen ook nu nog in kerk doen op veel vlakken helemaal niet Bijbels is. En dat daarom de kerk niet effectief is in het voortbrengen van discipelen. Door die woestijnperiode heen liet God veel dingen zien aan Torben. In die tijd schreef hij ook zijn boek ‘De Laatste Reformatie’.

Uit het boek:

De eerste reformatie kwam tot stand met Martin Luther in de 16e eeuw. De afgelopen 500 jaar hebben we hier en daar verschillende opwekkingen gezien, waarbij waarheid die vroeg verloren is gegaan weer terugkwam. Zo hebben we bijvoorbeeld de Baptistenkerk die de Bijbelse doop van gelovigen, door onderdompeling – en niet het besprenkelen van kinderen – introduceerde. Een ander voorbeeld is de Pinkstergemeente die ontdekten dat de gaven van de Heilige Geest ook voor onze tijd zijn en deze waarheid terugbrachten. Al die waarheden, die nu zijn ondergebracht in verschillende ‘hokjes’, komen nu allemaal samen. Al deze waarheden samenbrengen zal de manier waarop we kerk zijn veranderen en ons terugbrengen naar het leven waarover we lezen in Handelingen.

Na deze woestijnperiode heeft Torben ‘The Pioneer School’ – 20 online lessen – gemaakt. Deze zijn door enorm veel mensen bekeken en het spreekt veel mensen aan, omdat dit iets is wat ze al wisten in hun hart. Dus we hebben het boek ‘The Last Reformation’ and ‘The Pioneer School’ en hieruit is de beweging gestart die we vandaag de dag zien. Later kwam daar nog de film The Last Reformation – The Beginning bij. Vele duizenden wereldwijd volgen dit en dit aantal groeit iedere dag.

Veel mensen hoorden voor het eerst van deze nieuwe reformatie door deze gratis documentaire.

Wat is de visie van De Laatste Reformatie?

Allereerst is het belangrijk dat we weer terugkeren naar het evangelie. Het evangelie is de basis en als er iets is waar we niets van af mogen doen dan is dat het evangelie. Het evangelie is niet “Jezus in je hart vragen”, of een zondaarsgebed opzeggen, of gewoon geloven in het bestaan van God. Nee, Jezus zei dat we hem moeten volgen. En om hem te kunnen volgen moeten we, zoals Jezus zei, opnieuw geboren worden. Geboren uit water en geboren uit de Geest. We hebben het over het erkennen van onze zonden en ons daarvan bekeren naar God, geloven in Jezus en gedoopt worden in zijn naam en dan de Heilige Geest ontvangen. Dat betekend om opnieuw geboren te zijn. Dit moeten we verkondigen, aan iedere kerk, elk huishouden, elke christen! Want er zijn veel kerkgangers die niet werkelijk wedergeboren zijn en ook zij moeten het evangelie horen.

Het volgende wat we willen doen is het kickstarten van alle christenen in het leven waarover we in de Bijbel lezen. Kickstarten betekend het trainen van mensen, ze te discipelen om de dingen te doen, niet alleen horen, maar doen. Welke dingen? De zieken genezen, demonen uitdrijven, het evangelie verkondigen, mensen dopen in water en mensen dopen in de Heilige Geest. Het gaat erom dat we discipelen maken!

Tenslotte willen we een reformatie zien van de kerk. Een kerk die teruggaat naar het eenvoudige leven met God dat de eerste discipelen leefden in Handelingen. Een kerk waarvan Jezus het hoofd is en we allemaal broers en zussen zijn. Waarbij we allemaal geleid worden door de Heilige Geest. De kerk is geen gebouw, geen bijeenkomst, geen programma. Nee, het is een beweging van discipelen van Jezus, een familie, een leven.

The Pioneer School helpt om te gaan zien waar het evangelie werkelijk om gaat en waarom een reformatie nodig is.